Cầu lông tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Cầu lông” trong tiếng Anh được gọi là “badminton”. Đây là một môn thể thao đánh đơn hoặc đôi, trong đó người chơi sử dụng một chiếc vợt để đánh bóng qua một mạng và cố gắng đánh bóng sao cho bóng rơi xuống sân đối phương.

Từ đồng nghĩa của “badminton” là “shuttlecock” hoặc “birdie”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “badminton” trong câu:

  • Do you want to play badminton with me this weekend? (Bạn có muốn chơi cầu lông với tôi vào cuối tuần này không?)
  • She’s been practicing her badminton skills for months in preparation for the tournament. (Cô ấy đã tập luyện kỹ năng cầu lông của mình trong vài tháng để chuẩn bị cho giải đấu.)
  • The shuttlecock used in badminton is made of feathers and a cork base. (Quả cầu sử dụng trong cầu lông được làm bằng lông và có đế từ liên hoàn.)

Bài viết liên quan