Hiện nay tiếng anh là ngôn ngữ rất phổ biến và mọi người đều mong muốn được tìm hiểu và học nó. Và khi học tiếng anh nhất là học tiếng anh giao tiếp thì việc nhớ thật nhiều từ vựng là điều quan trọng bậc nhất. Trong bài viết này, hãy cùng Blog Thuật Ngữ tìm hiểu về chủ đề: “Con Kiến tiếng anh là gì?” để thu thập thêm những thông tin thú vị xung quanh nó nhé!.

Con Kiến tiếng anh là gì? Từ vựng liên quan và các ví dụ tham khảo

Con Kiến tiếng anh là gì?

Từ vựng tiếng anh của Con Kiến chính là: Ant​​​

 • Con kiến chúa: Queen Ant

Con Kiến tiếng anh là gì? Từ vựng liên quan và các ví dụ tham khảo

Học từ vừng tiếng anh: Con Kiến trên Google Translate

Tìm hiểu thêm về Con Kiến trên Wikipedia:

Kiến (tên khoa học: Formicidae) là một họ côn trùng thuộc bộ Cánh màng. Các loài trong họ này có tính xã hội cao, có khả năng sống thành tập đoàn lớn có tới hàng triệu con. Nhiều tập đoàn kiến còn có thể lan tràn trên một khu vực đất rất rộng, hình thành nên các siêu tập đoàn. Các tập đoàn kiến đôi khi được coi là các siêu cơ quan vì chúng hoạt động như một thực thể duy nhất.” (xem thêm)

Danh sách từ vựng tên con động vật trong tiếng anh

Bên cạnh câu trả lời cho Con Kiến tiếng anh là gì? Thì chúng tôi còn gửi đến bạn những thuật ngữ hay từ vựng liên quan đến chủ đề này, mời bạn cùng tham khảo thêm:

 • zebra/ˈziː.brə/ – ngựa vằn
 • gnu /nuː/ – linh dương đầu bò
 • cheetah /ˈtʃiː.tə/ – báo Gêpa
 • lion /ˈlaɪ.ən/ – sư tử đực
 • monkey /ˈmʌŋ.ki/ – khỉ
 • rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/- tê giác
 • camel- lạc đà
 • hyena /haɪˈiː.nə/ – linh cẩu
 • hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ – hà mã
 • beaver /ˈbiː.vəʳ/ – con hải ly
 • gazelle /gəˈzel/- linh dương Gazen
 • giraffe /dʒɪˈrɑːf/ – hươu cao cổ
 • leopard /ˈlep.əd/- báo
 • elephant/ˈel.ɪ.fənt/ – voi
 • gorilla/gəˈrɪl.ə/ – vượn người Gôrila
 • baboon /bəˈbuːn/- khỉ đầu chó
 • antelope- linh dương
 • lioness /ˈlaɪ.ənis/ – sư tử cái
 • buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/ – trâu nước
 • bat /bæt/ – con dơi
 • chimpanzee- tinh tinh
 • polar bear /pəʊl beəʳ/ – gấu bắc cực
 • panda /ˈpæn.də/ – gấu trúc
 • kangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/ – chuột túi
 • koala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ/ – gấu túi
 • lynx (bobcat) /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/) – mèo rừng Mĩ
 • porcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/ – con nhím
 • boar /bɔːʳ/ – lợn hoang (giống đực)
 • skunk /skʌŋk/ – chồn hôi
 • mole /məʊl/ – chuột chũi
 • raccoon /rækˈuːn/ – gấu trúc Mĩ

Từ vựng tên con động vật tiếng anh thuộc loại vật nuôi

 • bull /bʊl/ – bò đực
 • calf /kɑːf/ – con bê
 • chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ – gà
 • chicks /tʃɪk/ – gà con
 • cow /kaʊ/ – bò cái
 • donkey /ˈdɒŋ.ki/ – con lừa
 • female /ˈfiː.meɪl/ – giống cái
 • male /meɪl/ – giống đực
 • herd of cow /hɜːd əv kaʊ/ – đàn bò
 • pony /ˈpəʊ.ni/ – ngựa nhỏ
 • horse /hɔːs/ – ngựa
 • mane of horse /meɪn əv hɔːs/ – bờm ngựa
 • horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/ – móng ngựa
 • lamb /læm/ – cừu con
 • sheep /ʃiːp/ – cừu
 • sow /səʊ/ – lợn nái
 • piglet /ˈpɪg.lət/ – lợn con
 • rooster /ˈruː.stəʳ/ – gà trống
 • saddle /ˈsæd.l/ – yên ngựa
 • shepherd /ˈʃep.əd/ – người chăn cừu
 • flock of sheep /flɒk əv ʃiːp/- bầy cừu

Con Kiến tiếng anh là gì? Từ vựng liên quan và các ví dụ tham khảo

Hình ảnh minh họa về Con Kiến

Các ví dụ về Con Kiến trong tiếng anh​​​

 • Con kiến không biết cái gì tốt nhất cho nó. => Dumb ant doesn’t know what’s best for him.
 • Chỉ là một con kiến thôi. => It’s just one ant!
 • Việc này có ý nghĩa gì với con kiến? => Việc này có ý nghĩa gì với con kiến?
 • Các con thợ lớn đặc biệt đã kiếm được chi Pheidole là biệt danh của “những con kiến to lớn”. => The distinctive major workers have earned the genus Pheidole the nickname of “big-headed ants.”
 • Có một con kiến ra ngoài kiếm mồi, tìm hạt dưới cái nắng như thiêu như đốt, nó bị mất nước. => So an ant outside foraging, searching for seeds in the hot sun, just loses water into the air.
 • Anh Kha nói với anh San là họ thường thấy những con kiến bận rộn với công việc như cắt lá rồi tha về tổ. => Buddhika reminded Sanath that they had often seen ants busily nipping off pieces of leaves to carry to their nests.
 • Chúng chung sức làm việc và để ý lẫn nhau một cách đặc biệt, giúp các con kiến khác bị thương hay kiệt sức trở về tổ. => Remarkably cooperative and attentive to fellow workers, they assist injured or exhausted ants back to the nest.

Hi vọng thông qua bài viết này, sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề: Con Kiến tiếng anh là gì? Từ đó có thể ứng dụng một cách linh hoạt và những cuộc giao tiếp bằng ngôn ngữ này nhé!.

Bài viết liên quan