Miễn nhiệm là gì đang là một câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo chúng ta cũng biết thì miễn nhiệm là một hình thức thôi giữ chức vụ, từ bỏ vị trí hiện tại của cán bộ, công chức đó. Theo quy định của pháp luật cũng đã đưa ra rất nhiều mục về miễn nhiệm. Sau đây, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các quy định nội dung liên quan về miễn nhiệm.

1. Miễn nhiệm là như thế nào?

Miễn nhiệm là gì? Người miễn nhiệm được hưởng chính sách như thế nào?

Miễn nhiệm là như thế nào?

Căn cứ khoản 6 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 đã đưa ra các quy định về miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ. Tại 1 Điều 2 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021, miễn nhiệm là việc cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ do không đáp ứng được yêu cầu công việc, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

2. Những trường hợp cán bộ, công chức phải miễn nhiệm

Miễn nhiệm là gì? Người miễn nhiệm được hưởng chính sách như thế nào?

Những trường hợp cán bộ, công chức phải miễn nhiệm

– Đối với cán bộ

Tại khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 29 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định việc miễn nhiễm như sau:

 • Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức trong các trường hợp: Không đủ sức khỏe; Không đủ năng lực, uy tín; Không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc vì lý do khác.

 • Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm đối với cán bộ có 02 năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

 • Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách, uy tín không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.

 • Bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên ở 1 nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

 • Có từ ⅔ trở lên số phiếu tín nhiệm thấp trong kỳ lấy phiếu.

 • Vi phạm những điều đảng viên không được làm, làm những điều ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan.

 • Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm chính trị theo quy định.

– Với lãnh đạo, quản lý

Đối với công chức lãnh đạo, quản lý miễn nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:

 • Công chức lãnh đạo, quản lý không có đủ sức khỏe;

 • Công chức lãnh đạo, quản lý không có đủ năng lực, uy tín;

 • Theo yêu cầu nhiệm vụ

 • Công chức lãnh đạo, quản lý có 2 năm liên tiếp xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ.

 • Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ công tác thì phải thay thế.

 • Bị xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 lần trong cùng một thời gian bổ nhiệm.

3. Chế độ, chính sách với công chức miễn nhiệm

Miễn nhiệm là gì? Người miễn nhiệm được hưởng chính sách như thế nào?

Chế độ, chính sách với công chức miễn nhiệm

Theo quy định về sử dụng và quản lý công chức, tùy theo các nguyên nhân miễn nhiệm, những công chức miễn nhiệm sẽ nhận được các chế độ và chính sách như sau:

 • Sau khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do miễn nhiệm sẽ được cơ quan có thẩm quyền bố trí, phân công công tác khác phù hợp.

 • Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý miễn nhiệm vì không đủ sức khỏe sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định.

 • Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý miễn nhiệm do bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị cách chức thì sẽ phải thôi hưởng phụ cấp chức vụ từ khi có quyết định miễn nhiệm.

Trên đây là nội dung cụ thể và mới nhất về thông tin miễn nhiệm là gì, quy định và chính sách đối với miễn nhiệm ra sao. Mọi thắc mắc chưa rõ ràng về miễn nhiệm, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bộ phận tổng đài tư vấn của chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất!

Bài viết liên quan