Hợp gu tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Hợp gu” trong tiếng Anh được gọi là “compatible”. Đây là thuật ngữ để mô tả sự tương thích giữa các mặt hàng, ý kiến, sở thích hoặc tính cách của hai hoặc nhiều người.

Từ đồng nghĩa của “compatible” là “harmonious” hoặc “in sync”.

Ví dụ về cách sử dụng thuật ngữ “compatible” trong câu:

  • They have very different personalities, so I’m not sure if they’ll be compatible as roommates. (Họ có tính cách rất khác nhau, vì vậy tôi không chắc liệu họ có thể hợp gu như cùng phòng hay không.)
  • This software is only compatible with Mac computers, so you can’t use it on a PC. (Phần mềm này chỉ tương thích với máy tính Mac, vì vậy bạn không thể sử dụng nó trên PC.)
  • Their tastes in music are very compatible, so they enjoy going to concerts together. (Giữa họ có gu thưởng thức nhạc rất hợp nhau, vì vậy họ thích cùng nhau đến các buổi hòa nhạc.)

Bài viết liên quan