Xe đạp tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Xe đạp trong tiếng Anh được gọi là “bicycle” hoặc viết tắt là “bike”. Một số từ đồng nghĩa với “bicycle” bao gồm “cycle”, “two-wheeler”, “pedal bike”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “bicycle”:

  • She rides her bicycle to work every day. (Cô ấy đi xe đạp đến nơi làm việc của mình hàng ngày.)
  • I’m going to buy a new bicycle this weekend. (Tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới vào cuối tuần này.)
  • He fell off his bicycle and scraped his knee. (Anh ấy ngã khỏi chiếc xe đạp và trầy xước đầu gối của mình.)

Ví dụ về cách sử dụng từ “bike”:

  • I like to go for a bike ride on the weekends. (Tôi thích đi xe đạp vào cuối tuần.)
  • We rented bikes to explore the city. (Chúng tôi thuê xe đạp để khám phá thành phố.)
  • He fixed the chain on his bike before taking it for a ride. (Anh ấy sửa cái xích trên chiếc xe đạp trước khi đi chơi.)

Bài viết liên quan