Tháng 9 tiếng anh là gì? Ý nghĩa và các ví dụ liên quan

Tháng 9 trong tiếng Anh được gọi là “September”. Tháng này là tháng thứ 9 trong năm và có 30 ngày.

“September” có nguồn gốc từ tiếng Latin, trong đó “septem” có nghĩa là “bảy”. Trong lịch La Mã cổ đại, tháng 9 là tháng thứ 7 của năm.

Ví dụ về việc sử dụng từ “September” trong câu:

  • My birthday is in September. (Sinh nhật của tôi vào tháng 9.)
  • September is the beginning of autumn. (Tháng 9 là đầu mùa thu.)
  • We’re planning a trip to Europe in September. (Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến châu Âu vào tháng 9.)
Bài viết liên quan