Tháng 8 tiếng anh là gì? Ý nghĩa và các ví dụ liên quan

Tháng 8 trong tiếng Anh được gọi là “August“.

Ý nghĩa của Tháng 8 là tháng thứ tám trong năm theo lịch Gregorian, gồm 31 ngày. Tháng 8 thường là thời điểm mùa hè cực điểm ở các quốc gia Bắc Bán Cầu và là thời điểm nghỉ hè của học sinh và sinh viên ở nhiều nơi trên thế giới.

Ví dụ:

  • My birthday is in August. (Sinh nhật của tôi là vào tháng 8)
  • August is usually the hottest month of the year. (Tháng 8 thường là tháng nóng nhất trong năm)
Bài viết liên quan