Tháng 2 tiếng anh là gì? Ý nghĩa và các ví dụ liên quan

Tháng 2 trong tiếng Anh được gọi là “February“. Tháng này có 28 ngày trong năm không nhuận, và 29 ngày trong năm nhuận.

Từ “February” được xuất phát từ tiếng Latinh “Februarius”, tên của tháng này trong lịch La Mã. Tháng 2 thường được liên kết với ngày Lễ Tình nhân (Valentine’s Day) vào ngày 14/2, một ngày đặc biệt để tặng quà và thể hiện tình yêu với người mình yêu.

Ví dụ:

  • My birthday is in February. (Sinh nhật của tôi là vào tháng 2)
  • February is the shortest month of the year. (Tháng 2 là tháng ngắn nhất trong năm)
  • We’re planning a Valentine’s Day party for February 14th. (Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một buổi tiệc Lễ tình nhân vào ngày 14/2)
Bài viết liên quan