Tháng 12 tiếng anh là gì? Ý nghĩa và các ví dụ liên quan

Tháng 12 trong tiếng Anh được gọi là “December“. Tháng này là tháng cuối cùng trong năm theo lịch Gregorian và có 31 ngày. Ý nghĩa của tháng 12 là kết thúc năm cũ và chuẩn bị cho năm mới. Tháng này là mùa lễ hội và kỳ nghỉ cho nhiều người trên thế giới, đặc biệt là Giáng sinh và kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Ví dụ về sử dụng từ “December” trong câu:

  • My birthday is in December. (Sinh nhật của tôi vào tháng 12.)
  • December is a festive month with lots of holidays. (Tháng 12 là một tháng lễ hội với rất nhiều ngày nghỉ.)
  • We usually have a big family dinner on December 24th. (Chúng tôi thường có một bữa tối gia đình lớn vào ngày 24 tháng 12.)
Bài viết liên quan