Tháng 10 tiếng anh là gì? Ý nghĩa và các ví dụ liên quan

Tháng 10 trong tiếng Anh được gọi là “October“. October là tháng thứ 10 trong năm, có 31 ngày. Tên gọi của tháng này xuất phát từ từ tiếng Latinh “Octo”, có nghĩa là “tám”, vì trước đây nó là tháng thứ tám trong lịch La Mã.

Một số ví dụ về cách sử dụng “October” trong câu:

  • My birthday is in October. (Sinh nhật của tôi vào tháng 10)
  • We always go pumpkin picking in October. (Chúng tôi luôn đi hái bí ngô vào tháng 10)
  • October is one of the most beautiful months in New England. (Tháng 10 là một trong những tháng đẹp nhất ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ)
Bài viết liên quan