Site icon Blog Thuật Ngữ

LGBT là gì? LGBT có bao nhiêu loại?

LGBT là gì? LGBT có bao nhiêu loại?

LGBT là từ viết tắt của cụm từ “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender”, tạm dịch là “Nữ đồng tính, đồng tính nam, song tính và chuyển giới”. Đây là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ đến những người có thể thuộc bất kỳ một trong các nhóm trên.

Ngoài ra, còn có những thuật ngữ khác được sử dụng như:

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng thuật ngữ và phân loại này không hoàn toàn chính xác hoặc đầy đủ, bởi vì có rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm khác nhau trong cộng đồng LGBT và mỗi người có quyền được xác định bản thân mình theo cách mà họ muốn.

Exit mobile version