LGBT là gì? LGBT có bao nhiêu loại?

LGBT là từ viết tắt của cụm từ “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender”, tạm dịch là “Nữ đồng tính, đồng tính nam, song tính và chuyển giới”. Đây là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ đến những người có thể thuộc bất kỳ một trong các nhóm trên.

  • Lesbian: Người phụ nữ có cảm tình tình cảm và tình dục với phụ nữ.
  • Gay: Người đàn ông có cảm tình tình cảm và tình dục với đàn ông.
  • Bisexual: Người có cảm tình tình cảm và tình dục với cả nam và nữ.
  • Transgender: Người có giới tính nhận thức khác với giới tính sinh lý của họ.

Ngoài ra, còn có những thuật ngữ khác được sử dụng như:

  • Queer: Là thuật ngữ tổng quát được sử dụng để mô tả những người có thể thuộc vào cộng đồng LGBT.
  • Intersex: Là thuật ngữ để chỉ những người có sự khác biệt giới tính sinh lý, với sự kết hợp của các đặc điểm nam và nữ.
  • Asexual: Là thuật ngữ để chỉ những người không có cảm giác tình dục hoặc không có hứng thú với hoạt động tình dục.
  • Pansexual: Là thuật ngữ để chỉ những người có khả năng yêu thương và có tình cảm với bất kỳ người nào, bất kể giới tính hay bất kỳ đặc điểm nào khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng thuật ngữ và phân loại này không hoàn toàn chính xác hoặc đầy đủ, bởi vì có rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm khác nhau trong cộng đồng LGBT và mỗi người có quyền được xác định bản thân mình theo cách mà họ muốn.

Bài viết liên quan