Củ sắn tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Củ sắn” trong tiếng Anh được gọi là “taro” hoặc “taro root”. Đây là loại rau củ có thể được sử dụng để nấu ăn hoặc làm thành đồ uống.

Từ đồng nghĩa của “taro” là “eddo” hoặc “cocoyam”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “taro” trong câu:

  • This recipe calls for taro root, but if you can’t find it you can substitute with sweet potatoes. (Recept này yêu cầu củ sắn, nhưng nếu bạn không tìm thấy nó, bạn có thể thay thế bằng khoai lang.)
  • Taro milk tea is a popular drink in many Asian countries. (Trà sữa củ sắn là một đồ uống phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á.)
  • The taro plant is native to Southeast Asia and India. (Cây sắn là cây bản địa của Đông Nam Á và Ấn Độ.)

Bài viết liên quan