Hiện nay tiếng anh là ngôn ngữ rất phổ biến và mọi người đều mong muốn được tìm hiểu và học nó. Và khi học tiếng anh nhất là học tiếng anh giao tiếp thì việc nhớ thật nhiều từ vựng là điều quan trọng bậc nhất. Trong bài viết này, hãy cùng Blog Thuật Ngữ tìm hiểu về chủ đề: “Con Trâu tiếng anh là gì?” để thu thập thêm những thông tin thú vị xung quanh nó nhé!.

Con Trâu tiếng anh là gì? Từ vựng liên quan và các ví dụ tham khảo

Con Trâu tiếng anh là gì?

Từ vựng tiếng anh của Con Trâu chính là: Buffalo

Con Trâu tiếng anh là gì? Từ vựng liên quan và các ví dụ tham khảo

Học từ vừng tiếng anh: Con Trâu trên Google Translate

Tìm hiểu thêm về Con Trâu trên Wikipedia:

Trâu (còn gọi là trâu nước) là một loài động vật thuộc họ Trâu bò (Bovidae), phân bộ Nhai lại (Ruminantia), nhóm sừng rỗng (Cavicornes), bộ Guốc chẵn (Actiodactyla), lớp Thú có vú (Mammalia). Chúng sống hoang dã ở Nam Á, Đông Nam Á, miền bắc Úc. Trâu thuần dưỡng, tức trâu nhà được nuôi phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới châu Á. Một số nhỏ có mặt ở Nam Mỹ và Bắc Phi.” (xem thêm)

Danh sách từ vựng tên con động vật trong tiếng anh

Bên cạnh câu trả lời cho Con Trâu tiếng anh là gì? Thì chúng tôi còn gửi đến bạn những thuật ngữ hay từ vựng liên quan đến chủ đề này, mời bạn cùng tham khảo thêm:

 • zebra/ˈziː.brə/ – ngựa vằn
 • gnu /nuː/ – linh dương đầu bò
 • cheetah /ˈtʃiː.tə/ – báo Gêpa
 • lion /ˈlaɪ.ən/ – sư tử đực
 • monkey /ˈmʌŋ.ki/ – khỉ
 • rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/- tê giác
 • camel- lạc đà
 • hyena /haɪˈiː.nə/ – linh cẩu
 • hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ – hà mã
 • beaver /ˈbiː.vəʳ/ – con hải ly
 • gazelle /gəˈzel/- linh dương Gazen
 • giraffe /dʒɪˈrɑːf/ – hươu cao cổ
 • leopard /ˈlep.əd/- báo
 • elephant/ˈel.ɪ.fənt/ – voi
 • gorilla/gəˈrɪl.ə/ – vượn người Gôrila
 • baboon /bəˈbuːn/- khỉ đầu chó
 • antelope- linh dương
 • lioness /ˈlaɪ.ənis/ – sư tử cái
 • buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/ – trâu nước
 • bat /bæt/ – con dơi
 • chimpanzee- tinh tinh
 • polar bear /pəʊl beəʳ/ – gấu bắc cực
 • panda /ˈpæn.də/ – gấu trúc
 • kangaroo /ˌkæŋ.gərˈuː/ – chuột túi
 • koala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ/ – gấu túi
 • lynx (bobcat) /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/) – mèo rừng Mĩ
 • porcupine /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/ – con nhím
 • boar /bɔːʳ/ – lợn hoang (giống đực)
 • skunk /skʌŋk/ – chồn hôi
 • mole /məʊl/ – chuột chũi
 • raccoon /rækˈuːn/ – gấu trúc Mĩ
 • Từ vựng tên con động vật tiếng anh thuộc loại vật nuôi
 • bull /bʊl/ – bò đực
 • calf /kɑːf/ – con bê
 • chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ – gà
 • chicks /tʃɪk/ – gà con
 • cow /kaʊ/ – bò cái
 • donkey /ˈdɒŋ.ki/ – con lừa
 • female /ˈfiː.meɪl/ – giống cái
 • male /meɪl/ – giống đực
 • herd of cow /hɜːd əv kaʊ/ – đàn bò
 • pony /ˈpəʊ.ni/ – ngựa nhỏ
 • horse /hɔːs/ – ngựa
 • mane of horse /meɪn əv hɔːs/ – bờm ngựa
 • horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/ – móng ngựa
 • lamb /læm/ – cừu con
 • sheep /ʃiːp/ – cừu
 • sow /səʊ/ – lợn nái
 • piglet /ˈpɪg.lət/ – lợn con
 • rooster /ˈruː.stəʳ/ – gà trống
 • saddle /ˈsæd.l/ – yên ngựa
 • shepherd /ˈʃep.əd/ – người chăn cừu
 • flock of sheep /flɒk əv ʃiːp/- bầy cừu

Con Trâu tiếng anh là gì? Từ vựng liên quan và các ví dụ tham khảo

Hình ảnh minh họa về Con Trâu

Có thể bạn quan tâm: Tuổi sửu là con gì? Người tuổi Sửu sinh năm bao nhiêu?

Các ví dụ về Con Trâu trong tiếng anh

 • Một con trâu biển ( walrus ) khổng lồ! => A giant walrus!
 • Để sống còn, con trâu phải thoát khỏi bầy sư tử. => To live, the bull must somehow shake off the lioness.
 • Yakalo là một giống con lai của yak (Bos grunniens) và bison của Mỹ (bò rừng Bison, được biết đến như là một con trâu ở Bắc Mỹ). => The yakalo is a cross of the yak (Bos grunniens) and the American bison (Bison bison, known as a buffalo in North America).
 • Trong những con trâu rừng khu vực phụ thuộc vào cỏ mà có thể phát triển như là một kết quả của các khu vực đã được trước đó một cách rõ ràng. => In these areas forest buffalo depend on the grass that is able to develop as a result of the areas that have been previously clear-cut.
 • Chuyện với con ếch trâu thì thế nào? => How about that one with the bullfrog?
 • Đây là khoảng 50,000 năm trước, vì vậy nó có lẽ đã hủy diệt một vài con trâu hay sơn dương, hay cái gì tương tự trong sa mạc, nhưng nó không gây ra thảm họa toàn cầu. => This was 50,000 years ago, so it may have wiped out a few buffalo or antelope, or something like that out in the desert, but it probably would not have caused global devastation.

Hi vọng thông qua bài viết này, sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề: Con Trâu tiếng anh là gì? Từ đó có thể ứng dụng một cách linh hoạt và những cuộc giao tiếp bằng ngôn ngữ này nhé!.

Bài viết liên quan