Cây sả tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

Cây sả” trong tiếng Anh được gọi là “lemongrass”. Đây là một loại cây thảo mọc cao, thường được sử dụng như gia vị trong ẩm thực hoặc làm thành đồ uống.

Từ đồng nghĩa của “lemongrass” là “citronella”.

Ví dụ về cách sử dụng từ “lemongrass” trong câu:

  • This recipe calls for lemongrass, but if you can’t find it you can use a combination of lemon zest and ginger instead. (Recept này yêu cầu sả, nhưng nếu bạn không tìm thấy nó, bạn có thể sử dụng một kết hợp của vỏ chanh và gừng thay thế.)
  • Lemongrass is a key ingredient in many Southeast Asian dishes. (Sả là một thành phần quan trọng trong nhiều món ăn Đông Nam Á.)
  • Lemongrass essential oil is often used in aromatherapy for its calming and soothing effects. (Dầu sả thường được sử dụng trong aromatherapy vì tác dụng làm dịu và giảm căng thẳng của nó.)

Bài viết liên quan