Câu nghi vấn là một dạng câu câu hỏi để giải đáp những điều chưa biết. Thông thường sẽ nêu lên quan điểm của bản thân về một sự vật hay hiện tượng nào đó. Tuy nhiên quan điểm đó dựa trên suy đoán và không chắc chắn.

Câu nghi vấn là gì? Ví dụ đơn giản về câu nghi vấn

Dấu hiệu nhận biết câu nghi vấn là có sự xuất hiện của các từ để hỏi. Chẳng hạn như: bao nhiêu, bao lâu, gì, sao, ai, chưa…… và kết thúc câu thường dấu chấm hỏi.

Video về câu nghi vấn – Ngữ văn 8 – Cô Phạm Lan Anh (Nguồn: Youtube)

Các ví dụ về câu nghi vấn như:

  • Minh đi học chưa?
  • Mày mua máy tính mới chưa?
  • Bao lâu nữa ta mới gặp lại nhau?
  • Bạn làm bài tập về nhà chưa?
Bài viết liên quan