Bạn tiếng anh là gì? Từ đồng nghĩa và ví dụ liên quan

“Bạn” trong tiếng Anh có nhiều cách diễn đạt khác nhau, phụ thuộc vào ngữ cảnh và mối quan hệ giữa hai người. Một số từ thường được sử dụng để diễn đạt ý tưởng “bạn” bao gồm:

  • Friend: từ để chỉ một người bạn.
  • Pal: từ tương tự friend, thường được dùng giữa những người bạn thân thiết.
  • Buddy: từ cũng chỉ một người bạn, thường được dùng trong các tình huống thân mật hơn.
  • Mate: từ thường được sử dụng ở Anh và Úc để chỉ một người bạn, tương đương với “friend” trong tiếng Mỹ.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các từ này trong câu:

  • I’m meeting my friend for lunch today. (Tôi sẽ gặp bạn tôi để đi ăn trưa hôm nay.)
  • He’s my best pal, we’ve known each other since we were kids. (Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ.)
  • Hey buddy, how’s it going? (Hé bạn, thế nào rồi?)
  • We’re going out tonight with some of our mates from work. (Chúng tôi sẽ đi ra ngoài tối nay với một số người bạn của chúng tôi từ nơi làm việc.)

Bài viết liên quan