Bán kính của một đường tròn là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường tròn tới tâm của đường tròn đó. Độ dài của bán kính đường tròn bằng một nửa đường kính của đường tròn đó.

Ký hiệu:

Bán kính thường được ký hiệu bằng chữ r

Được sử dụng trong hầu hết các công thức liên quan đến tính toán hình tròn như:

  • Chu vi hình tròn.
  • Diện tích hình tròn.
  • Phương trình đường tròn.

Công thức tính bán kính hình tròn đơn giản nhất

Bán kính hình tròn là gì? Công thức tính đúng chuẩn

Trong đó:

  • r : Bán kính đường tròn.
  • d : Đường kính đường tròn.

Ví dụ: Tính bán kính đường tròn biết đường kính hình tròn là 10 cm.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cơ bản về khái niệm của “Bán Kinh Đường Tròn“. Đồng thời biết cách tính bán kính đường tròn dựa vào đường kính đơn giản mà chuẩn.

Bài viết liên quan